R E G U L A M E N T U L CAMPIONATULUI RAIONAL DE FOTBAL

R E G U L A M E N T U L CAMPIONATULUI RAIONAL DE FOTBAL

1. DISPOZIŢII GENERALE 1.1 Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a campionatului raional de fotbal şi condiţiile de participare a echipelor fotbalistice. 1.2 Campionatul Raionului de fotbal este organizat anual de către Asociaţia Teritorială de Fotbal Hîncești ,Consiliul Raional şi Aparatul Preşedintelui în comun cu Şcolile de Sporturi din raion. 2.OBICTIVELE CAMPIONATULUI. 2.1 Popularizarea fotbalului în rîndurile cetăţenilor în raionul Hinceşti 2.2 Ridicarea măiestriei profesioniste a fotbaliştilor 2.3 Dezvoltarea şi promovarea culturii fizice şi a sportului, a modului sănătos de viaţă în rîndurile tineretului. 2.4 Selectarea celor mai dotaţi fotbalişti pentru formarea echipei raionale de fotbal şi participarea acesteia în campionatul Republicii Moldova de seniori, juniori şi copii. 3. PARTICIPANŢII CAMPIONATULUI 3.1 La Campionatul Raionului de fotbal poate participa orice primărie din cadrul raionului cu echipa (clubul) satului, club fotbalistic creat pe lîngă persoane juridice înregistrate în cadrul raionului şi alte cluburi care sînt afiliate ca membri ai Asociaţia Teritorială de Fotbal Hîncești. 3.2 Componenţa participanţilor în campionat se aprobă de către Comisia organizatorică şi Asociaţia Teritorială de Fotbal, în baza confirmărilor pentru participare. Prin “club” se consideră persoana juridică în componenţa căruia se include echipa participantă în Campionat, conform prezentului Regulament. 4. LEGITIMAREA ŞI ORDINEA DE ÎNSCRIERE 4.1 Fiecare club prezintă la compartimentul competiţii următoarele documente (acte) tabelul nominal al jucatorilor, completat în 2 exemplare, (familiile jucătorilor strict conform buletinului de identitate) cu semnătura şi ştampila administraţiei clubului (primăriei) cât şi a medicului de familie; – certifcatul medical pentru fecare jucător – chitanţă de plată a taxei de participare; – obligatoriu copia buletinului de identitate; 4.2 Numărul maximal de jucători la echipa este de 22 jucători. 4.3 La Campionatul Raionului de fotbal, cluburile pot atrage jucători ,obligator rezidenţi a raionului Hînceşti,dar care nu joacă pentru unul din cluburile participante la campionat. 4.4 Cluburile pot folosi în meciurile oficiale juniori, numai în caz dacă au împlinit vîrsta de 16 ani la începutul campionatului. 5. CONDIŢIILE DE DISPUTARE 5.1 Campionatul Raionului de fotbal se petrece conform regulamentului, echipa cîştigătoare se anunţă la sfîrşitul campionatului . 5.2 Jocurile oficiale vor începe la ora stabilită de organizatori conform graficului de desfăşurare a campionatului. 5.3 Cluburile înscrise pentru participare, sunt obligate să participe în Campionat în conformitate cu Regulamentul Campionatul Raionului de fotbal. 5.4 Pentru neprezentarea echipei la meci clubul, din componenţa căruia face parte această echipa va fi amendat după cum urmează: – 100 lei (cu posibilitatea de amînare a meciului) sau echipa va fi sancţionat cu înfrîngere tehnică (0-3). 5.5 În situaţia in care, indiferent din ce motive, echipa se retrage de pe teren sau refuză să reia jocul înaintea consumării timpului regulamentar, echipa va fi sancţionată cu înfrîngere tehnică (0-3), echipa adversă – victorie tehnică (3-0). 5.6 Dacă un club participant la Campionatul Raionului de fotbal se retrage benevol el va fi sancţionat cu suspendare de participare în competiţie. 5.7 Dacă clubul a jucat 50% din jocurile programate sau mai puţin, rezultatele meciurilor disputate se anulează. 5.8 Dacă clubul a jucat 50%+1 din jocurile programate, atunci rezultatele se păstrează, iar cluburilor cu care sunt programate jocurile li se va acorda victorie tehnică (3-0). 5.9 Dacă într-un meci echipa sau ambele echipe folosesc jucători în afara celor înscrişi în raportul de joc, nelegitimaţi sau suspendaţi, echipelor în cauză li se va acorda înfrângere tehnică (0-3). 5.10 În cazul când un jucător a fost sancţionat cu cartonaş roşu, jucătorul respectiv nu are drept sa fie înscris în raportul de joc la următorul meci, în caz contrar echipei i se va acorda înfrângere tehnică (0-3), iar la meciul următor acest jucător nu va avea drept de joc. Sancţiunea va fi aplicată de către Comitetul Organizatoric. 5.11 Dacă în cadrul unui meci jucătorul primeşte cartonaş galben urmat direct de cartonaş roşu, cartonaşul galben nu se anulează 5.12 Dacă în cadrul unui meci jucătorul primeşte 2 (două) cartonaşe galbene, urmat de cartonaş roşu, cartonaşele galbene se anulează. 6. ECHIPAMENT DE JOC 6.1 Echipele sunt obligate să se prezente la jocurile din Cupei echipate uniform. 6.2 Echipamentul obligatoriu al unui jucător cuprinde:tricou, şorţi, jambiere, apărători şi ghete. 6.3 Tricourile jucătorilor vor avea imprimate pe spate un număr vizibil, care trebuie să corespundă cu numărul numărul înscris în raportul de arbitraj. 6.4 Portarul va purta un mod obligatoriu echipament care să-l deosebească vizibil de ceilalţi jucători, de portarul advers şi de arbitri. De asemenea, el poate să poarte pantaloni de training dacă starea terenului sau condiţiile meteorologice impun acest lucru. 6.5 Înaintea începerii jocului, arbitru va controla, dacă echipamentul tuturor jucătorilor corespunde dispoziţiilor de mai sus şi nu va permite accesul în teren al jucătorilor care nu respectă acest lucru. 6.6 Dacă întreaga echipă nu are echipamentul regulamentar acesteia i se va acorda 15 minute pentru înlăturarea neajunsurilor, în cazul în care în termenul susmenţionat neajunsurile nu au fost înlăturate, arbitrul va fluiera sfârşitul meciului, iar echipei vinovatei se va acorda înfrăngere tehnică (0-3), echipei adverse – victorie tehnică (3-0). 6.7 În caz dacă culorile echipamentului coincid la ambele echipe, echipa oaspete este obligată să schimbe echipamentul. Echipa oaspete este obligată să se prezinte la meci cu 2 (două) echipamente de joc de diferite culori (maiouri, şorţi, jambiere). Sistem de desfăşurare Echipele inscrise vor disputa meciurile fiecare cu fiecare,tur-retur,conform graficului . 7. CONDIŢIILE PENTRU STABILIREA REZULTATELOR 7.1 Rezultatul unui joc al campionatului se consideră definitiv stabilit numai după omologarea lui de către Comitetul organizatoric. 7.2 Omologarea jocurilor de Campionat se face după cum urmează: – joc cîştigat – 3 puncte – joc egal – 1 punct – joc pierdut – 0 puncte. 7.3 Clasamentul echipelor participante în campionat se stabileşte prin acumularea punctelor pe toată durata. 7.4 Echipa care după disputarea jocurilor prevăzute în program a obţinut cele mai multe puncte este clasată pe primul loc. 7.5 Dacă la sfârşitul Campionatului echipele acumulează acelaşi număr de puncte clasamentul final se stabileşte conform criteriilor de mai jos: a) Punctele acumulate în meciurile directe (tur/retur); b) Diferenţa de goluri în meciurile directe (tur/retur) ; c) Diferenţa de goluri marcate şi primite pe parcursul Campionatului; d) Numărul de goluri marcate pe parcursul Campionatului; e) Numărul de victorii pe parcursul Campionatului; 8. ARBITRAREA CAMPINATULUI. 8.1 Arbitrarea meciurilor de fotbal se va efectua de o echipă de arbitri selectaţi de către şcoala raională sportivă în comun cu Asociaţia Teritorială de Fotbal Hîncești. 8.2 Arbitrajul se va efectua conform Regulamentului de desfăşurare a unui meci de fotbal, aprobate de către Federaţia Naţională de Fotbal. 8.3 În cazul arbitrării neadecvate a unui meci de fotbal, de către un arbitru ,organizatorii sînt în drept să ceară lămuriri sau să-l excludă din echipa de arbitri. 8.4 În cazul în care nu vor fi prezenţi arbitri neutri ,meciurile vor fi arbitrate de reprezentantul echipei oaspete. 8.5 Arbitrii implicaţi în procesul de arbitrare a meciurilor de fotbal, pot fi angajaţi pe o perioadă determinată, în baza contractului individual de muncă şi remuneraţi conform legislaţiei în vigoare. 9. MENŢIUNI. 9.1 Echipei plasată pe primul loc i se va decerna titlul de echipă campioană raională cu înmînarea Cupei , a medaliilor de campioni şi a primei băneşti. Echipele plasate pe locurile II şi III, li se vor înmina medalii de participare, diplome de onoare şi prime băneşti, după cum urmează: – Echipa campioană – 10000 lei – Echipa plasată pe locul II – 8000 lei – Echipa plasată pe locul III – 6000 lei. 9.2 Toate echipele care participă în campionat vor fi premiate cu cîte un set de echipament pentru fotbal. 10.NORME FINANCIARE. 10.1 Cheltuielile legate de organizarea şi desfăşurarea Cupa Preşedintelui Raionului la fotbal le va suporta Asociaţia Regională de Fotbal Centru,Consiliul Raional Hînceşti,Şcoala de Spoturi raională , conform devizului de cheltuieli elaborat Asociaţia Teritorială de Fotbal Hînce ști , aprobat de Consiliul Raional Hînceşti. 10.2 Cota de participare urmează a fi stabilită de consiliul de administraţie a Asociaţia Teritorială de Fotbal Hîncești 11.CONDIŢII TEHNICE. 11.1 Terenurile de fotbal pe care se dispută jocurile oficiale se omologhează de către FMF (Comisia de omologare a bazelor sportive); 11.2 Meciul nu se va disputa în cazurile care: • Nepregătirii terenului pentru joc (conform cerinţelor înaintate de Comisia de omologare a bazelor sportive) • În lipsa medicului de urgenţă,dotat cu inventar şi medicamente pentru acordarea primului ajutor medical (targă sanitară şi patru persoane) ; • În lipsa oragnelor de menţinere a ordinii publice (nu mai puţin de 5 persoane)