R E G U L A M E N T U L
Campionatului Raional Hînceşti la Fotbal Ediţia-2010

1. Scopul şi obiective
– popularizarea fotbalului în raion;
– ridicarea măiestriei fotbaliştilor;
– pregătirea şi participarea cu succes a selecţionatei raionale în turneu pentru Cupa Republicii.

2. Organizarea competiţiilor
Organizarea competiţiilor de fotbal este în competenţa Asociaţiei raionale de Fotbal (comisiei de competiţii şi disciplină).

3. Legitimarea
Fiecare echipă prezintă documentele:
– tabelul nominal 2-exemplare dactilografiate la maşină;
– carnetele de legitimaţie;
– două foto (4×5) recent făcute pentru toţi fotbaliştii.
Pentru jucători înscrişi în tabelul nominal echipa prezintă buletinul de identitate ori paşaportul sau carnetul de legitimaţie. În cazul lipsei carnetului de legitimaţie echipa prezintă buletinele de identitate la fiecare meci conform tabelului nominal.
Se admite legitimaţia a 30 jucători. Fiecare echipă poate legitima în componenţa sa 5 jucători străini, neoriginari din localitatea dată, cu drept de joc, dintre care 5 pe teren.
După disputarea primei etape pe parcursul Campionatului un jucător poate fi transferat o singură dată. În scopul popularizării fotbalului între copii şi juniori se recomandă primăriilor să evolueze în Cupă cu echipe de copii şi juniori, a.n.1995-1996 după acelaşi program ca şi la seniori. Componenţa 20 jucători.

4. Condiţiile de disputare
Echipele au dreptul să înscrie în raportul de joc 18 jucători din rîndul cărora pot efectua 5 schimbări de jucători.
În caz dacă echipele folosesc jucători în afara celor înscrişi în raportul de joc, neestimaţii sau suspendaţii, echipei în cauză i se acordă înfrângere tehnică (0:3), echipei adverse (3:0) victoria tehnică. Dacă ambele echipe folosesc jucători nelegitimaţi sau înscrişi în raportul jocului ori suspendaţi echipelor în cauză i se va acorda înfrângere tehnică (0:3).
În caz cînd un jucător a fost sancţionat cu „Roşu”, jucătorul respectiv nu are drept de joc şi să fie inclus în raportul meciului.

5. Neprezentarea, întârzierea
Jocurile oficiale vor începe la ora stabilită de comisia de Competiţii, conform programului. Dacă una din echipe nu se prezintă în teren sau nu prezintă carnetele de legitimare ale jucătorului la ora stabilită de program ori se prezintă cu mai puţin de 7 (şapte) jucători legitimaţi cu drept de joc, atunci meciul nu se va disputa.
Echipei în cauză i se va acorda înfrângere tehnică (0:3) echipei adversare – victorie tehnică (3:0).

6. Condiţii pentru stabilirea rezultatelor
Omologarea jocurilor de Campionat se face după cum urmează:
– joc câştigat – 3 puncte
– joc egal – 1 punct
– joc pierdut – 0 puncte
Dacă două sau mai multe echipe acumulează acelaşi număr de puncte învingătoare, premiantele sunt desemnate conform cerinţelor de mai jos.
– Punctele acumulate în meciurile directe (tur-retur).
– Diferenţa de goluri în meciurile directe (tur-retur).
– Diferenţa de goluri marcate şi primite pe parcursul Campionatului
– Numărul de goluri marcate pe parcursul Campionatului
– Numărul de victorii pe parcursul Campionatului
– Tragere la sorţ.
7. Arbitrarea locurilor
Meciurile Campionatului raionului Hînceşti sînt conduse de arbitrii delegaţi de Comisia Centrală a Arbitrilor. Plata pentru arbitrarea meciurilor este suportată de echipa gazdă cu 30 min pînă la începerea jocului.
Dacă din diferite motive nu se prezintă la meci unul din arbitri, atunci el poate fi înlocuit cu arbitrul local.

8. Contestaţii
Contestaţia timp de 48 ore trebuie trimisă la federaţie. Contestarea se discută la Comisia de Competiţii şi disciplină după ce echipa înaintează contestaţia FRF Hînceşti.

9. Terenul de joc
Meciurile nu se vor disputa în cazurile:
– nepregătirii terenului pentru joc;
– lipsa asistenţei de urgenţă pentru I ajutor medical;
– lipsa organelor de drept (poliţia în uniformă).
FRF nu-şi asumă răspundere în caz de accidentare a jucătorilor la antrenamente sau jocuri oficiale.

10. Obligaţiunile cluburilor
În caz dacă culorile echipamentului coincid cu ambele echipe, echipa oaspete este obligată de-a schimba echipamentul de altă culoare.

11. Norme financiare
Cheltuielile legate de cazare, masă, deplasare, diurnă etc., le suportă echipele din cont propriu.
Cheltuielile pentru arbitraj sunt asigurate de echipa gazdă pînă la începerea meciului, în modul următor:
Teren 1×200 lei 200 lei

12. Transferarea oficială a meciurilor
Transferarea oficială a meciurilor programate la Campionat este Competiţia FRF (Comisia Competiţii şi disciplină)

13. Condiţii de premiere
Premierea este suportată de Consiliului raional Hînceşti:
– echipa clasată pe locul I – diploma de gradul I şi premiul bănesc (7000 lei);
– echipa clasată pe locul II – premiu bănesc (5000 lei);
– echipa clasată pe locul III – premiu bănesc (3000 lei).

Parteneri